Sambut Tuah Sungai Tahun 2016

Ritual Sambut Tuah Sungai ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Januari 2016, sebagai bagian program Yayasan Malaya tahun 2016 di bidang kebudayaan, sekaligus menjaga dan melestarikan tradisi adat budaya Melayu yang diwariskan dari nenek moyang sebagai suatu kearifan lokal dan pengingat bagi generasi mendatang.

Sambut Tuah Bukit Siguntang

Bukit Siguntang merupakan bentang alam paling tinggi di kota Palembang, mempunyai luas 12,5 hektar dengan ketinggian 27 meter di atas permukaan laut. Bukit Siguntang merupakan situs penting pada masa Sriwijaya. Secara administratif, Bukit Siguntang terletak di wilayah Kelurahan Bukit Lama,

Mandi Balimau Sambut Tuah

Lebat daun bunga tanjung berbau harum bunga cempaka, adat dijaga pusaka di junjung terpeliharalah negeri berjaya. Alhamdulillah telah terlaksana dengan khidmat dan lancar acara Mandi Belimau Sambut Tuah yang diadakan oleh guguk Alam Melayu Sriwijaya di Kesultanan Palembang Darussalam tanggal